ขั้นตอนการผลิต

เลือกสินค้า

  • เลือกซื้อสินค้าได้ผ่านช่องทาง Mypakka.com

ติดต่อสั่งซื้อ

  • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 08 1943 1930
  • Email : mypakka.info@gmail.com

วางแบบลงบน ART WORK

  • เมื่อลูกค้าสรุปตัวสินค้า ทางเราจะดำเนินการนำโลโก้หรือสโลแกนของลูกค้าวางใส่บนตัวสินค้าให้บน art work เพื่อที่ลูกค้าจะได้เห็นลายละเอียดจริงของชิ้นงาน และให้ลูกค้าเซ็นต์ยืนยันผ่านแบบ art work ว่าถูกต้องตามรายละเอียดของลูกค้าหรือไม่

การชำระเงิน

  • สั่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท เมจิกแพลนท์ จำกัด
  • ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนการผลิต

  • เมื่อลูกค้าเซ็นต์ยืนยันแบบ ART WORK และชำระเงินมัดจำ 30% ทางบริษัทฯจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตชิ้นงาน

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า

  • ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่และเงื่อนไขที่ลูกค้าตกลงไว้