ปากกา เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการเขียนปากกาจะใช้หมึกในการเขียนลงไปบนพื้นผิวเรียบๆ ส่วนมากจะเป็นกระดาษปากกานั้นมีหมึกหลายสีให้เลือกใช้ เช่น สีน้ำเงิน สีแดง สีดำ สีเขียว และสีอื่นๆแต่ที่นิยมมากก็จะเป็นหมึกสีน้ำเงิน และหมึกสีแดง ในอดีต ปากกา อาจมีที่มาจากก้านขนนกหรือขนห่านที่ใช้ทำปากกาโดยนำก้านขนนกหรือขนห่านจุ่มลงในน้ำหมึกและเขียนข้อความที่ต้องการได้