วิธีการชำระเงิน

สั่งจ่ายเช็ค
สั่งจ่ายเช็ค กรุณาเขียนเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เมจิกแพลนท์ จำกัด เท่านั้น

ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร
ธนาคาร : กสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บริษัท เมจิกแพลนท์ จำกัด
เลขที่บัญชี : 008-3-20484-2
ประเภท : ออมทรัพย์
สาขา : สามพราน

ยืนยันการชำระเงิน
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ Email : info@mypakka .com
โดยระบุชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน